MÜFTÜ ATÂ EFENDİ (1873-18 Mayıs 1932)-II

Çankırı Müftülüğü kayıtlarında Atâ Efendi’nin özgeçmişi aşağıdaki şekilde yer almaktadır: “Abdullah ATA EFENDİ (ATABEK) (01.12.1917 – 19.05.1932) 1873 yılında Selanik’te doğdu. Babası Salim Efendi idi. İlkokulu Çankırı’da Sıbyan mektebinde okudu. 1293 de Çankırı’da Rüştiye mektebine girdi. 1303 senesinde birinci derecede Şehadetname alarak mezun oldu. Sonra Hacı Hafız İbrahim Efendinin dersine devam etti. 1309 da tekrar Çankırı’ya geldi. Evliya Efendi namıyla bilinen Muhammed Raşid Efendiden ders gördü ve 1316 da icazet aldı. Hatun Medresesi Müderrisliği imtihanına girdi. 1323 de Ertuğrul Mektebi Muallimi, 1325 de Çankırı Belediyesi katibi oldu. Aynı sene Mektebi…

Read More