KÂTİP ÇELEBİ’NİN CİHANNÜMÂ’SINDA ÇANKIRI

Hakkı Duran                 Kâtip Çelebi( 1609-1657), önemli bir Osmanlı aydınıdır. Yazdığı eserler, bir çok dile çevrilmiştir. Cihannümâ adlı eseri bir çok konuyu içermekte olup, döneminin en önemli coğrafya kitabı olarak anılmaktadır..               Daha önceki bir yazımızda bahsetmiş olduğumuz üzere, Katip Çelebi (Hacı Halife)’nin meşhur eseri Cihannümâ, 1648’ de yazılmıştır. Bu tarihten 83 yıl sonra ilk matbaayı kuran İbrahim Müteferrika tarafından basılmıştır.[1] Müteferrika’yı bu eseri basmaya teşvik eden ve elindeki müellif hattı yazmayı ona veren Çankırılı Osmanlı Şeyhülislâmı Dâmâd-zade Ahmed Efendi’dir.   Bu değerli eserde, Çankırı için yazılanlar: “Bu Liva halkı(Çankırılılar)…

Read More