ÇANKIRI’DA OĞUZ BOY ADI TAŞIYAN KÖYLER

  Yoksa şu yaprakta Yavuz /Yoksa şu sayfada Oğuz Biz de yoğuz …..biz de yoğuz…      A.Nihat ASYA         Oğuz adı, Oğuz Türklerinin atası Oğuz Han’dan gelmektedir. Oğuz ve oğullarını anlatan Oğuz Destanı (Oğuz Kağan Destanı) milattan önceki tarihlerde ortaya çıkmış; sonradan yazıya geçirilmiştir. Tarihçi Zeki Velîdi Togan’a göre, çok eski tarihlerde Oğuzlar, Ön Asya’dan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada cihanşümûl bir devlet kurmuşlardır. Tarih sahnesine XI. yüzyıldan itibaren çıkan ve kendilerine Türkmen de denilen Oğuzlar’ın Türkiye Türkleri ile İran, Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olduklarını biliyoruz. Selçuklu ve Osmanlı hânedanlarının…

Read More