CEMAL DOLUNAY (1877- 1937)

Millî Mücadele dönemi Çankırı Belediye Reisi olarak adına bir çok yerde rastlarız. Fakat hakkında derli toplu bir yazı ve kaynak ile karşılaşmayız. Çankırı Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı kurucularındandır. Millî Mücadele dönemi ve sonrası Çankırı Belediye reisidir( 1920-1927). Belediye reisliğinden ayrıldıktan sonra 1927 yılında TBMM’ye Kastamonu meb’usu olarak girmiştir. Çankırı tarihi bakımından bir hayli önemli bir şahsiyet olduğu şüphe götürmez. Bu yazımda Millî Mücadele’nin başlangıcı sayılan (19 Mayıs 1919)’un yıldönümünde, merhum Cemal Dolunay’dan bahsetmek istiyorum. HAYAT HİKAYESİ 1877’de Çankırı’nın Taşmescit mahallesinde doğdu. Babası Dolmacızâde Ahmed Efendi, annesi Ayşe hanımdır. Orta’lı Canbazoğullarından Ali-Zeliha…

Read More