ÂTIF AHMED EFENDİ(ö. 23 Mart 1806)

“Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüş’ bir Çankırılı:ÂTIF AHMED EFENDİ Reîsü’l-küttâb kıyafeti(ortada oturan) Bu yazımızda Osmanlı Döneminde önemli görevlere gelmiş, kısa ömründe hem ikbalin hem de zevalin çeşitli cilveleriyle karşılaşmış bir Çankırılıyı konu alacağız. İlk görevine I.Abdülhamid Han(1774-1789) devrinde başlamış, III.Selim Han (1789-1807) döneminde günümüzde dışışleri bakanlığına karşılık gelen reisü‘l-küttablık makamına kadar yükselmiştir. Hayat hikayesini özetle naklettikten sonra 56 yıllık kısa ömrünün ibretlik kısımlarına göz atacağız. HAYAT HİKAYESİ Devlet adamı; aslı Çankırılı olup Üsküdar’da attarlık eden Osman Dede(1) adlı bir zâtın oğludur. Devlet ricâlinden Lâlelili Mustafa Efendi dairesine devam…

Read More