A. SÜHEYL ÜNVER ve A. KEMAL ÜÇOK

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişmiş hezarfen âlimlerimizin başında gelen Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in Çankırı’ya olan ilgisini, Hacışıhlar ailesinden Ahmet Kemal Üçok(1880-1956)’a borçluyuz. Taşmescit dediğimiz Cemaleddîn Ferruh Dârülhâdisi’nin çizimlerini yapan ve bugün mevcut olmayan Cemaleddîn Ferruh Darüşşifâsı üzerindeki yılanlı kabartmayı rozet haline getiren Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, çeşitli yazılarında Ahmet Kemal Üçok’dan övgüyle bahsetmektedir. Bu değerli iki zat arasında sıhriyet bağı da bulunmaktadır.A.Süheyl Ünver (1898-1986), bir yazısında bu durumu şöyle açıklamaktadır: “ Ahmet Kemâl Bey, ailemize şeref veren büyük, müdekkik ve emsâli nâdir bulunur ciddi ansiklopedistlerimizden biri idi.…

Read More