BİR AÇIKLAMA: “MELİK KASIM BİN İSFENDİYAR ve VAKFİYESİ”

Bundan önce “MELİK KASIM BİN İSFENDİYAR ve VAKFİYESİ” başlığı ile sunduğumuz yazıyı yayınlama sebebimizi kısaca dile getirmek istiyorum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nü tanıtma amaçlı bir ‘sunum’da altta fotoğrafı görülen sayfa yer almıştır. Bu belgenin genel müdürlüğün Kuyûd-ı Kadîme arşivindeki en eski belge olduğu ifade edilmektedir. Denilebilir ki Melik Kasım adlı bir Selçuklu Beyi olamaz mı? Elbette olması ihtimali vardır. Ancak vakfiyenin tercümesini okuyunca bu belgede adı geçen Melik Kasım’ın Çankırı imaret haziresinde medfun İsfendiyaroğlu Kasım Bey olduğu kesin olarak anlaşılmaktadır. Arapça vakfiyenin tarihi 3 Şaban 633(12 Nisan 1236) olarak okunmuştur.…

Read More