FARABÎ’NİN UDU

“A.SÜHEYL ÜNVER ve A.KEMAL ÜÇOK” başlıklı yazımızda bu iki değerli şahsiyetin münasebetleri hakkında malumat aktarmıştık. Bu yazımızda bu iki zatın bir başka müşterek çalışmasından söz etmek istiyorum. Türk Tıp tarihi arşivinde 1940 yılında yayınlanan makalelerinde klasik müziğimizin önde gelen sazlarından udun, meşhur alim Farabî tarafından icad edildiği ve özellikleri konu edilmektedir. Ahmet Süheyl Ünver’in makalesi‘TÜRK HAKÎMİ FARABÎ’NİN UDU’ başlığını taşırken, A.Kemal Üçok’un yazısı ‘FARABİ’NİN UDU ve ESKİ ve YENİ UD HAKKINDA BAZI MÜTALEALAR’ başlığı altında kaleme alınmıştır. Ahmet Süheyl Ünver, İsmail Saib(1), Şerafeddin Yaltkaya(2), Kilisli Rifat(3) ve Prof.Dr.Necati(4) Farabî(872-950)’nin bininci…

Read More