Doların Üzerindeki ‘God’ Kimi Korur?

Alttaki satırlar, 1997 yılında Kayseri’de basılmış bir kitaba yazılmış önsözden aktarılmıştır. 1997 veya 1998 yılı idi. Kadîm dostlarımdan gazeteci, yazar Ahmet Kaplan, bir kitap getirdi. ‘Postmodernizmin İslâmcılar üzerindeki Etkisi’ ismini taşıyordu, yazarının adı da Dursun Çiçek.(1) Ahmet Kaplan, ‘kitap orijinal bir tez ortaya koyuyor, ama Önsöz müthiş!’ diye söze başladı. Alıp hemen okumaya başladım. “Önsöz Gibi Bir şey” diye başlıyan takdim yazısı Ali Biraderoğlu üstada aitti. Yazar Dursun Çiçek, yaptığı bu araştırma konusunda kendisini yönlendiren kişinin Ali Biraderoğlu olduğunu belirtmektedir. Tanışıklığımız bulunan Ali Biraderoğlu hakkında daha sonra malumat vermeye çalışacağım.…

Read More