OSMANLI TÜRK MÜYDÜ?

Zaman zaman çeşitli medya organlarında Osmanlının Türklüğü konusunda tartışmalar yapılmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Âlim bir şahsiyet olan Hoca Sadeddin Efendi(1536-1599)’nin Tâcü’t-Tevârih adlı meşhur tarih kitabında buna dair aktardıkları, konuya açıklık getirecek niteliktedir. “Âl-i Selçuk Mâverâün-nehir’den İran topraklarına geçtiği yıllarda bilece olan Türk boylarından Osmanoğullarının ulu atası Kayı Han’ın boyu da Merv-i Şahican sınırı üzerinde Mahan şehrinde yerleşmişti. Bu boy, devletleri birbirine katan Cengiz karışıklığı ortaya çıkınca Doğu Anadolu sınırı üzerinde Ahlat’a göçmek zorunda kalmıştı. Moğolların zarar ve ziyanları en sonunda bu ülkeye de erişince “yeryüzü bütün genişliğine rağmen siz edar…

Read More