FÂTİH SULTAN MEHMED (İdeal İnsan Tipi)

Hakkı DURAN “Le tuf-tehannel-Konstantınıyyete ni’mel-emîrü emîruha ve ni’me’l-ceyşü ceyşühâ” (İstanbul elbet feth olunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir ve askerler ne güzel askerdir.)-Hadîs-i Şerif [1] Peygamberimizin bu hadisinde işaret ettiği müjdeye nail olmak için, tarih boyunca bir çok insan, İstanbul’u almak ve bu beldeye yönelik seferlere katılmak için harekete geçmiştir. Bir çok kumandan ve asker bu işe girişmiş, ancak fetih Osmanlı Sultanı II.Mehmed’e nasip olmuştur. Osmanlı üzerine çalışan tarihçilerin ortak görüşü, Sultan II. Mehmed’in her bakımdan iyi yetişmiş bir devlet adamı olduğu şeklindedir. PEYGAMBERİN SEMBOLÜ GÜL Fâtih’in gül koklayan…

Read More