RAMAZAN AYI ve KÜLTÜRÜMÜZ-1

Hakkı Duran Ramazan-ı Şerîf’e bu yıl da hayırlısıyla erişmiş bulunuyoruz. Bazı yazılarımızda kültürümüzdeki önemine dair bir şeyler dile getirmeye çalıştık. Ramazan her şeyden önce oruç ayıdır. Bu kutsal ayın Türk kültürünün değişik alanlarında çok önemli tesirleri gözlemlenmektedir. Edebiyat, musikî, yemek, eğlence ve mizah, toplumsal dayanışma alanlarında etkileri saymakla bitmez. Adlî istatistiklerde, ramazan ayı boyunca suç işleme oranının azaldığı açıkça görülmektedir. Sâbit’in beytinde ifade ettiği üzre: “Çilleye vesvesesiz girdi kapandı zâhid Haps olur tâ ramazan âhir olunca şeytân” Şeytan hapsedilmekte, nefs-i emmâre bu ayda kontrol altına alınmaktadır. ORUÇ NEFS İÇİN BAYRAMDIR…

Read More