KALFAT’TA YAĞMUR DUASI GELENEĞİ VE KARABAŞ-I VELÎ

“Su derki: Hak beni yarattı. Benden de her şeyi yarattı. Bensiz hayat olmaz. “Ve cealnâ mine’l-mâi külle şey’in Hayy.”(1) Yağmur duası insanlık tarihi boyunca yapılmış, insanlar bu konuda inançlarına göre farklı ritüeller uygulamışlardır. Türklerde Yağmur taşı (Yada Taşı) ile yağmur yağdırma uygulaması İslâm öncesi dönemlerde mevcut idi. Fuat Köprülü, H.520 tarihli eski bir kaynakta “Hz. Nuh’un oğlu Yafes’e yağmur duası öğrettiğini ve ona İsm-i âzam’ı bellettiğini, Yafes’in de bunu bir taşa kazdırdıktan sonra muska gibi boynuna asarak ‘Ceyhun’ havalisine gelip oturduğunu, Oğuzlar arasında bu yağmur taşını (yede taş) elde etmek…

Read More