MEHMET ÂKİF’İN PALTOSU

İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, 20 Aralık 1873’de İstanbul’da doğmuş, 27 Aralık 1936’da yine aynı şehirde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Özellikle millî değerlere bağlı, mukaddeslerimize önem veren kesimlerin toplantılarında Mehmet Âkif’ten şiir okumak bir gelenek gibidir. İstiklâl Marşı şairimizin günün mânâ ve önemine uygun mısraları, mutlaka yeri getirilip okunur. Çanakkale yıldönümlerinde, kurtuluş günlerinde, okul müsâmerelerinde ve Cuma hutbelerinde Âkif’ten şiir, beyit veya mısra okumak bir nevi gelenek haline gelmiştir. Millî Marşımızı yazmak için Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâletince bir yarışma açılmış ve kazanan şaire de 500 Türk Lirası verileceği de açıklanmıştı.…

Read More