Çankırılının Kendine Özgü Siyaset Anlayışı

Çankırılının Kendine Özgü Siyaset Anlayışı Çok yazdık, konuştuk. 2005 yılında Tuz Yürüyüşü çağrısında “Çankırı şuan için iki büyük düşmanla mücadele etmektedir. Birincisi (çağdaş dünyayı okuma ve anlama bağlamında yeterli insan bulunmaması ve/veya birlikte olmaması) aydın sınıfın eksikliği ve etkinsizliği, ikincisi ise basiretsiz ve niteliksiz siyasetçilik.” demiştik. Yıl 2015, çağrı cevap bulamamış. İlerleyen zamanın aksine Çankırı kendi kısır döngüsü içersinde en büyük zulmü yine kendisine yapmıştır. Siyaset mekanizması içersinde yer alan kişiler seviyenin yükseltilmesi için bir gayret göster(e)memiş veya kabullenilmiş bir yerel siyaset anlayışını benimseyerek hayatlarını idame ettirme yolunu seçmişlerdir. Bu…

Read More