HACIŞEYHOĞLU SAİT ÜÇOK (1878-1953)

Hacı Şeyhoğulları, Çankırı’nın köklü ailelerindendir. Atalarının Çankırı’da 13.yüzyılda bir zaviyesi bulunan Şeyh Mehdi’ye dayandığı bilinmektedir. Bu zaviyenin vakfiyesi 1271 tarihli olup, Vakıflar arşivinde Şeyh Mehdî b.Şaban Tekkesi adıyla kayıtlıdır. Tarihin değişik devirlerinde ailenin izlerine rastlanmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında bu ailenin özellikle üç üyesi; Sait, Ahmet Kemal ve Hasan Üçok Çankırı açısından çok önemli şahsiyetlerdir. Çankırı’da Hacı Şeyhoğulları ailesine ait bir takım vakıflar bulunduğu gibi, son dönemlerde bu aileye ait 2 adet medrese, YEŞİL DİREK ve İSKİLİP HANI adıyla 2 han, bir cami bulunmakta idi. Şeyh Mehdi’nin ve bazı aile…

Read More