Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı Teklif Çağrısı

Yürütücü kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı olan Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı‘nın teklif çağrısı 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. Hibe programı ile Türkiye’deki kültürel mirasın AB-TR sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile sürdürülebilir korunmasının ve sınır ötesi diyalogların ve ağ oluşturmanın teşvik edilmesi, Türkiye’deki ve AB’deki STK’lar arasında işbirliğinin kurulması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesine ilişkin deneyim paylaşımının artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Hibe Programının toplam bütçesi 3 Milyon Avro’dur. Programın son başvuru tarihi 2 Ekim 2015 tarihidir. Hibe programı çerçevesinde projeler 3 bileşen kapsamında finanse edilecektir. Bileşen…

Read More