CEM DİLÇİN (18 Ekim 1942-1 Kasım 2013)

1942 yılının 18 Ekim 1942’de Çankırı’nın Yenimahalle semtinde dünyaya geldi. 1954 yılında İlkokulu ve 1957’de ortaokulu, Ankara’da tamamladı. Dedeleri ve babası sayesinde kadim edebiyatımıza olan ilgisi ilkokul çağında başladı. Divanü Lûgat-it-Türk Dizini adlı eserinin hazırlık safhasında babası Dehri Dilçin’e yardım etmeye başladığında ilkokul 3.sınıftadır. Eski yazı ve Osmanlıca metinleri okuma merakı hayatı boyunca devam etti. Babası Ali Dehri Dilçin’in Tarama Sözlüğü’nü Ömer Asım Aksoy ile hazırladığı sırada ortaokuldadır. Bu kez bu eserin matbaa baskılarının tashihlerinde görev alır. Eski yazıya ve Divan edebiyatına merakı daha da artar. Kaderi onu adeta adım…

Read More