RÛŞEN FERİD KAM (1902- 28 Temmuz 1981)

Çankırı kökenli bir aileye mensuptur. Dedesi askerî doktorlardan Ahmed Muhtar Paşa, babası tanınmış mütefekkir Ömer Ferid Kam (1864- 22 Mayıs 1944)’dır. Dedesi Ahmet Muhtar Paşa, sanat ve edebiyat adamlarını evine davet edermiş. Türk Musikisinin büyük üstadlarıi Neyzen Salim Bey, Tanburi Ali Efendi, Hacı Faik Bey, Giriftzen Âsım Bey, Kemençeci Vasilâki bunlar arasındadır. Kısa Hayat Hikâyesi 1902’de İstanbul’da doğdu, 28 Temmuz 1981’de aynı şehirde vefat etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Mûsikiye küçük yaşta keman çalarak başladı. Tanburi Cemil Bey’in…

Read More