EĞİL DAĞLAR

Çankırı’dan Derlenmiş Bir Seferberlik Türküsü: EĞİL DAĞLAR Bu isimde bir Çankırı Türküleri albümü vardır.  Çankırı Türküleri albümüne bu adın verilmesi “Eğil Dağlar”’ın  Çankırı’dan derlenmiş  bir seferberlik türküsü olması sebebiyledir. “Talim Türküsü”, “Yunan Türküsü” diye de anılır. Sözleri değişik kaynaklarda ufak farklılıklar gösterir. Biz Aliye Akkılıç’ın Odeon Plaklarına okuduğu kaydı sunduk. Ayrıca değerli sanatçılar Emine Koç ve Mehmet Ali Gevrek bu türküyü başarıyla icrâ etmişlerdir. Altta verdiğimiz türkü sözleri Çankırı mebuslarından Tahsin Nahit Uygur’dan alınmıştır. YUNAN TÜRKÜSÜ (1) Eğil dağlar eğil üstünden aşam Yeni talim çıkmış (a ninem) varam alışam Ölmeden bir dahi…

Read More