Y. ZİYA İSFENDİYAROĞLU(1878- 28 Ekim1940)

Kasım Bey hakkındaki yazılarımızda belirttiğimiz üzere Candaroğulları(İsfendiyaroğulları), Beylikler döneminden günümüze kadar Çankırı’nın siyasal ve sosyal hayatında etkili olmuşlardır. Çankırı tarihî üzerinde çok etkili olmuş, hayır eserleri ve vakıfları ile hâlâ varlığı hissedilen Candaroğulları’nın siyasi hayatımızdaki son temsilcisi Yusuf Ziya Bey’dir. Cumhuriyeti kuran birinci TBMM’inde Kângırı mebusu olarak yer almıştır. 1878’ de Çankırı’da doğdu. İsfendiyarzâde Fethi Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Çankırı İbtidâi Mektebi ve Rüştiyesinde tamamladıktan sonra İdadiye girdi. Ancak rahatsızlığı dolayısıyla son sınıftan ayrıldı. 1896’da Çankırı Mukavelat Muharrirliği (noterlik) refakatinde memur olarak devlet hizmetine girdi. 30 Eylül 1903’te Bidâyet…

Read More