ŞIPKA GÂZİSİ YÜZBAŞI HASAN EFENDİ (1846-1931) ve ÇANKIRI’DAKİ FAALİYETLERİ

Yazar   : Hakkı Duran İlk yayın tarihi: 19/11/2005 Duygu’da vefat haberine rastladığım Şıpka gâzisi, emekli istihkâm yüzbaşısı Hasan Efendi’den söz etmek istiyorum. Aslen Kurşunlu’ya bağlı Dumanlı Beldesinden olan bu zat, Harbiye’den mezun olmuş ve Şıpka’ya gönderilmiştir. Şıpka(1) savaşında ayağı parçalanarak esir düşmüştür. Esâret sonrası, yüzbaşı tahsisatıyla emekli edildikten sonra Çankırı’ya yerleşmiştir. Tahsil görmüş insanların az olduğu bir dönemde; ilkokul ve ortaokul öğretmenliği, belediye ve bayındırlıkta mühendis, il genel meclisi üyeliği gibi görevler yapmıştır. O dönem gençlerinin çoğunluğu üzerinde öğretmen sıfatıyla emeği geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Oğlu Osman’ı askerlik mesleğine yönlendirmiş olmalıdır…

Read More