MUHAMMED SANCAĞINI ALMIŞ OTURUR(Çankırı Kına Türküsü)

(Çankırı Kız Kınası-Gazi Eğitim-2003) Folklorumuza bir katkı olması bakımından Çankırı İli, Şabanözü İlçesi Çapar Köyü’nden derlenmiş olan bir kına türküsü sunmak istiyorum. Bu türkü, yapılmasına vesile olduğumuz Eğil Dağlar adlı albümde yer almıştır. Kültür Bakanlığı halk müziği sanatçısı Aynur ERDOĞAN bu türküyü annesinden derlemiş, kendisi notaya çekmiştir. Özellikle hanım okuyucu ve yazarlarımıza bu türkü yabancı gelmeyecek. Sözlerinde ufak-tefek farklar olsa bile bütün Çankırı’da bilinen ve söylenen bir kına türküsüdür. Toplu okunan kısımlarda soliste Emine Koç, Neşe Dilekçioğlu, Tülay Ağagil gibi bütün Türkiye’nin tanıdığı değerli Çankırılı TRT sanatçıları eşlik etmişlerdir. Folklorumuza…

Read More