TENEZZÜH TRENİNİN GELİŞİNE HAZIRLANMAK

  Tenezzüh trenlerinin geleceği haberi üzerine bilge insan, Çankırı tarihçisi Ahmet Kemâl Üçok, zamanına göre çok ileri görüşler ortaya koyan bir makale yazmıştır. ÇANKIRI TARİHÇİSİ AHMET KEMÂL ÜÇOK’UN TEKLİF VE TAVSİYELERİ: Çankırı tarihçisi A.Kemâl Üçok, tenezzüh treninin gelmesi sebebiyle bir yazı kaleme almış, bunun memlekete yararlarını ve alınması gerekli tedbirleri sıralamıştır. Yazı tenezzüh trenlerinin gelişinden hemen önce, 2 Haziran 1934’de yazılmıştır. Yazıldığı zaman itibariyle savunulan görüşlerin son derece isabetli ve ileri düzeyde olduğu görülür. O kadar ki, ortaya konan öneriler, turizm fikrinin pek oluşmadığı bir dönemde-Türkiye’nin tamamı için bile son…

Read More