DAMAD-ZÂDE EBÛ’L-HAYR AHMED EFENDİ (1665-Şubat 1742)

           Çankırı kökenli Osmanlı Şeyhülislâmı Ebû’l-Hayr Ahmed Efendi              1665 yılında doğdu. Anadolu kazaskeri Çankırılı Mustafa Râsih Efendi’nin oğludur. Babası Mustafa Râsih Efendi(ö.1680), Şeyhülislâm Minkari-zâde Yahya Efendi’nin(1) damadı olduğundan Damad-zâde lakabıyla tanınır. Babasından ve devrinin tanınmış alimlerinden tahsilini tamamladı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra kadılık mesleğine geçti. Birçok şehirde kadı olarak bulundu. Selânik kadılığından ayrıldıktan sonra 1700’de Bursa kadısı, 1706’da İstanbul kadısı, 1710’da on beş ay süreyle Anadolu kazaskeri, 1714’te Rumeli kazaskeri oldu. Ancak hem kendisini hem de Anadolu kazaskeri Hamid-zâde Abdullah Efendi’yi rakip olarak gören Şeyhülislâm Mirza Mustafa…

Read More