Çankırı’da Bir Nakşî Şeyhi: ABDULVAHİD EFENDİ (ö.1882-83)

Ahmet Talat Onay’ın Çankırı şairlerinde ‘Yozgat şeyhi’ diye bahsettiği; Astarlızâde M.Hilmi Efendi’nin doğumundan önce annesinin gördüğü bir rüyayı yorumlayan ‘Yozgatlı âlim’in aynı kişi olabileceği düşüncesi ile hayatını araştırmaya çalıştım. İlk yazıyı 2005’de sitenin ilk versiyonunda yayınladım. 2006 yılında yazdığımız ikinci yazı sonrası cansaati.org üyesi arkadaşlarımızın müşterek gayreti ile Sarıbaba’daki kabri tespit edildi. HAYAT HİKAYESİ Aslen Afganistanlı olup Kâbil’de doğmuştur. Hoca Muhammet Han adını taşıyan babası, bölgede asil bir aileye mensuptur. Bir Nakşibendi şeyhi olan Abdulvahid Efendi, ülkesindeki karışıklıklar ve gördüğü baskılar sonucunda Türkiye’ye göç etmiştir. Tarikat silsilesi, Muhammed Cân-ı Mekkî…

Read More