HANIM PINARI -A.Talat Onay

Çankırı ki bugün bir Türk kaynağıdır; Türklerin kaynaştığı ve Türk kültürünün bütün feyziyle yaşadığı bir muhittir.Halâ yaşayan an’aneleri Asya’dan gelen Türklerden kalma bir bakiye olduğu gibi ,halâ devam eden halk telakkileri de eski Türk dinlerinin artık sönmeye yüz tutmuş birer yadigârlarıdır. Çankırılılara göre aşılmaz dağlar, yalçın ve korkunç kayalar nasıl gökler kadar ulvi ve azametli ise, berrak sular da kudsî ve esrarlı birer varlıktır. Her su, bir hikaye-i devranı devri hatırlatır, her çeşme, sinesinde tatlı veya hazin efsaneler saklar: Kızkayası, Savakbaşı, Aksu ve Hanım pınarı gibi. Hanım pınarı : Çankırı…

Read More