BEHÇET KUTLU (1864 -1948)

Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve İlk TBMM’de bir Çankırı Temsilcisi : BEHÇET BEY (KUTLU)(1864-26 Ekim 1948)              Çankırı’yı hem Osmanlı Meclis-i Mebusanında hem de TBMM’de temsil eden iki önemli şahsiyetten biri  Behçet Bey ‘dir. Diğer temsilcimiz Hacı Tevfik Efendi (Durlanık) hakkında daha önce bir yazı kaleme almıştık. Çankırı’nın köklü bir ailesinden gelen Behçet Bey, yeterince tanınmamaktadır. Behçet Bey, siyasi çalışmaları yanında nesir ve nazımda kendisini göstermiş, Ahmet Tal’at Onay’ın Çankırı Şairleri arasında yer verdiği bir kimsedir. Cumhuriyet döneminde bir süre Adalet Bakanlığına vekalet etmiştir. 1864’ de Çankırı’da doğdu. Şâkir Efendizâde Hilmi Efendinin…

Read More