PROF.DR. ÖMER TARMAN (1898-1993)

  1932 yılına ait bir Çankırı gazetesinde aşağıdaki haber ilgimi çekti. Haber şöyle idi: “ÖMER BEY GELDİ   Altı seneden beri Almanya’da çiftçilik tahsilinde bulunarak ikmali tahsil eden genç ve değerli hemşehrimiz Ömer Bey, evvelki gün şehrimize gelmiştir”.  Altı yıldır Almanya’da tahsilde olduğuna göre, 1926 yılında gitmiş olmalıydı. Başka bir haber bulabilir miyim diye araştırmayı sürdürdüm. Üç hafta sonra aynı gazetede daha ayrıntılı bilgiler verilmekteydi. ÖMER BEY’E VAZİFE VERİLEMEDİ “Altı senedir Çankırı İdare-i Hususiyesi namına Almanya’da Yüksek Ziraat mektebinde okuyarak tahsili ikmâl etmiş ve on beş gün evvel şehrimize gelmişlerdir. Mumaileyhin(adı…

Read More