Taşmescid talan edilmekte mi?

Çankırı tarihi ve Çankırı mızın tarihi eserleri talan mı edilmek te ? Çankırı yı bu günkü sınırlar dahilnde düşünürsek en büyük yanılgıya düşeriz,Çankırı geçmişteki ismi Paflagonya dır.” İlkçağ tarihçileri Bartın Çayı ile Kızılırmak nehrinin arasındaki bölgeye Paflagonya ismini vermişler:Bölgenin kuzeyinde Karadeniz; güneyinde Işık,Aydos dağları bulunmakta Karabük,Kastamonu,ve Sinop bu krallığa dahil olduğu gibi Samsun,Çorum,Bolu ve Zonguldak illerinin bir bölümünü de içermektedir.” Çankırı gerçekten çok büyük bir coğrafi konuma sahip geçmişte, durum böyle olunca da burada yaşayan medeniyetle çok ama çok büyük bir tarihi buluntu bırakması gerekmez mi? Peki bu denli büyük…

Read More