BURSA’DA ÇANKIRILI BİR ULEMÂ AİLESİ

    BURSA ZEYNÎLER DERGÂHI Tarihimizde önemli işlevler ifa etmiş, tasavvufî tarikatlardan Zeynîyye’nin en önemli merkezlerinden biri Bursa’dır. Zeynîler Dergâhı adıyla anılan hankâhta 227 yıl şeyhlik postunda oturan Çankırı kökenli bir ulemâ ailesinden söz edeceğim. Çankırılı Safiyeddin Mustafa, ilim tahsili için Bursa’ya gitmiştir. Bursa’da II. Murad Medresesi’nde okumakta iken hocası Fenârizâde Ali Efendi’nin (Alaeddin Ali Fenâri, ö.1497) Bursa kadılığına getirilmesi üzerine medreseden ayrılarak o zaman Zeyniyye Dergâhı’nda postnişin olan Hacı Halife’ye (ö.894/1489) intisap etmiştir. Onun soyundan gelenler, irşad makamında 227 yıl kaldıkları gibi bir kısmı da diğer ilim dallarında kendilerini…

Read More