Prof. Dr. YILMAZ ÖNGE(1935-28 Mart 1992)

Yılmaz Önge ismini duyanımız çoktur. Yüksek mühendis-mimar Yılmaz Önge, tarihî vakıf eserlerimizin tespiti, korunması, tanıtılması ve restorasyonu gibi konulara hayatını adamış bir âbide şahsiyettir. Vakıflar dergisinde yazdığı bir çok makalesini okumuştum. Onun anne tarafından -Çerkeşîzâdeler’e mensup olması hasebiyle- Çerkeş’de medfun Halvetîyye şeyhi Pîr-i Sânî Mustafa Çerkeşî (ö.1814) torunu olduğunu bilenler fazla değildir. Yakın zamana kadar ben de bilmiyordum. Çerkeşî-zâdeler üzerine çalışmaya başladıktan sonra öğrendim. Saffet Tanman’ın yazdıklarından sonra bu bilgiler, daha  fazla netlik kazandı. Yılmaz Önge’nin annesi Ayşe Hanım, değişik yazılarımızda kendisinden bahsettiğimiz Saffet Tanman’ın ablasıdır. Ayşe Hanım, teyzesinin oğlu Dr.…

Read More