ÇANKIRI’DA BİR TURİZM HAREKETİ: TENEZZÜH TRENLERİ

  Çankırı’nın turizme uygun alanlarını turizme açarak ekonomisini geliştirme fikri, son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Bu hususta bazı ilerlemeler ve bir fikrî alt yapının oluşmaya başlaması memnuniyet vericidir. Bir kültürel birikim olmadan verimli iktisadî sonuçlar alınamayacağı, bunun bir zihniyet değişimi demek olacağı ve zaman alacağı ehlinin malûmudur. Bizdeki tarihi zihniyet dünyası ile batı iktisadi anlayışı arasındaki farklı gelişmeleri, Türkiye’de Max Weber sosyolojisinin değerli bir temsilcisi olan merhum Sabri Ülgener(1) çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. Bir örnek vermek gerekirse, yıllarca geleni geçeni –Tanrı Misafiri-konumunda görerek en iyi şekilde ağırlayıp Hakk’ın rızasını kazanmayı hayat ilkesi yapmış bir insanı, ücret…

Read More