Camii yapımına kim karar vermeli?

Çankırı’nın artan bir nüfusa sahip olması nedeniyle haklı olarak camii/mescid yapımında da talebi karşılayacak ölçüde yeni ibadethanelerin yapılması elbette gereklilik arzetmektedir. Son Çankırı ziyaretimde gördüğüm bir manzara karşısında artık bu konulara birilerinin el koyması ve planlama yapmasının elzem olduğuna inancım pekişti. Ülkemizde camii yapılması dernekler eliyle yürütülmektedir. Önce bir dernek teşekkül eder ve bunu oluşturan 5-7 kişi işi takip eder. Çoğu kez standart bir camii projesi mevcut alana uyarlanır, bir inşaat mühendisi projeyi reknik olarak imzalar, dernek yöneticileri belediye, çevre bakanlığı vs dosya trafiğini takip eder sonra inşaat şefi görevlerini…

Read More