YAPRAKLI ve ÇANKIRI PANAYIRI-2

  “Gider Yapraklı’ya alırım tosun / Boyunduruk bilmez acemi olsun Müşteri geldikçe semizce bulsun / Bazı bilmezlere torlak satarım .”    Kaygusuz Abdal(ö.1444 ?) Kâtip Çelebi, Tuht yakınında Yapraklı denilen yaylakda her sene YILPAZARI kurulduğunu söylemektedir. “Ve kaza-i kasaba üzerinde, mürtefice yaylakta (yapraklı pazarı) nam mahalde yıl pazarı(2)durur ve mahall-i mezburda binâzir sular vardır ve ekseri ester(katır) alınıp satılır.” Kâtip Çelebi’nin Rumca PANAYIR yerine YIL PAZARI kelimesini kullanması ilginçtir. Bu pazarın kuruluşunun hangi tarihe kadar gittiği bilinmemektedir. Selçuklu dönemine ve belki daha eskilere kadar uzanmaktadır. Çankırı’da ticâri hayatın bir dönemine damgasını…

Read More