AHMED FUAT BEY ve ÇIĞMAN AİLESİ

Hakkı Duran Ahmed Fuat ÇIĞMAN(1876-1965), aslen Çankırı’ya bağlı Alva köyünden olup Hocazâdeler diye bilinen bir aileden gelmektedir. Babasının adı Süleyman’dır. Tahsil hayatı hakkında bilgi alamadık. Ancak uzun süre muallimlik yaptığı göz önüne alınınca hem İslâmî ilimler, hem de fen bilimleri alanında öğrenim gördüğü tahmin edilebilir. Elimizden çıkmadan önce Kudüs’te bir müddet görev yapmıştır. (1) Çankırı’da uzun yıllar yaptığı muallimliği süresince çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Aldığı davet üzerine öğretmenliğe emeklilik sonrası da devam etmiştir. -Ahmet Fuat Bey, Emine Melek Hanım, Belkıs Hanım, Emine M.Hanımın kızkardeşi Müzeyyen-(ayaktaki çocuklar evlatlıkmış) AHMED FUAT EFENDİ,…

Read More