İMÂRET CAMİİ ve MİNARESİ

Kaynaklarda önceleri Beğ Camii denilen eserin ilk yapılış tarihi, 1397 yılıdır. Bu tarih doğruysa İsfendiyar Bey (1385-1440) tarafından yaptırılmış olması muhtemeldir. Cami ve minaresinin beylikler devri mimari özelliklerine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çankırı 1417’den itibaren Kasım Bey’in idaresine geçmiştir. Beğ Camii, 1430’larda tamamlanan Kasım Bey imareti bünyesinde yer almıştır. Cami, 1609’da levent eşkıyasının Çankırı şehrini yakıp yağmalaması sırasında harap olmuştur. Yerine sonradan aynı sülaleden başka bir Kasım Bey tarafından ‘İmâret camii’ adıyla yeni bir cami inşa edilmiştir. Kâtip Çelebi, Çankırı şehrinde bulunan iki camiden birini Kasım Bey camii olarak kaydetmektedir.…

Read More