“İmaret de Güzellerin Yoludur”

  Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal, pire berber iken, birileri Çankırılının beşiğini tıngır mıngır sallar iken, aşağıdan: – Tutun ha, vurun ha..! diye bir gürültü kopmaz mı? – Eyvah, dedim. Şimdi bunlar susmazlar, uyuyan devi uyandırırlar.. İki kalktım, bir hopladım. İzmir, Çankırı arası 700 km’ yi bir çırpıda atladım. Baktım; bir kuru kalabalık. – Nereye gidiyorsunuz böyle, dedim. -İmaret de güzellerin yoluymuş, ‘güzel bakmaya’ gidiyoruz. Dediler. Çayır, çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek ve de ötelerden gazel okuyarak İmaret yolcularının ve “hık” deyicilerin arasına katıldım…

Read More